Основные данные

Номер объявления
2
Тип объявления
Публичное объявление
Дата
23.11.2021
Текст сообщения (рус)
Вниманию участников зернового рынка! ТОО "Бетеге-У" письмом от 19 ноября 2021 года №19-11/ЮС и во исполнение пункта 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне» проинформировал регистратора (АО «Информационно-учетный центр») об отчуждении имущественного комплекса хлебоприемного предприятия ТОО "Бетеге-У", расположенного по адресу: Костанайская область, Сарыкольский район, село Косколь, строение 770
Текст сообщения (каз)
Астық нарығының қатысушылары назарына! "Бетеге-У" ЖШС 2021 жылғы 19 қарашадағы №19-11/ЮС хатына және «Астық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 37-бабының 2-тармағын орындау үшін, тіркеушіге («Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ) Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Қоскөл ауылы, 770 ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан "Бетеге-У" ЖШС астық қабылдау кәсіпорнын мүліктік кешені иеліктен шығару туралы хабарлайды
Примечание
-
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”